Zaproszenie do składania ofert

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-1104/17-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój firma MEXEO ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę aparatury niezbędnej do realizacji oznaczeń ilościowych wody metodą Karla Fischera.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe z 21.01.2019