Zaproszenie do składania ofert

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-1104/17-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój firma MEXEO ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do rozlewania produktów płynnych.

Pliki do pobrania:
1. Zapytnie ofertowe z dnia 12.10.2018