Zamówienie publiczne

Zamówienie publiczne

Dostawa aparatury badawczej reaktora krystalizatora z opcją odparowania.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 12:00, miejsce: MEXEO Wiesław Hreczuch ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.