Wizyta w Chinach

Wizyta w Chinach

W dniach 13 do 23 kwietnia delegacja MEXEO gościła w Chińskim Instytucie Badawczym Chemii Przemysłowej w Taiyuan oraz uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Surfaktantów i Detergentów w Szanghaju (ICSD212), gdzie prezentowaliśmy referat pt.: 2-ETHYLHEXYL ALCOHOL DERIVED SURFACTANTS; 1)Hreczuch W., 2)Sznajdrowska A., 2)Materna K., 3)Sokołowski A., 3)Reksa D., 4)Wang Wanxu, 4)Li Qiuxiao, 4)Sun Yongqiang. Ponadto, dr Hreczuch przewodniczył jednej z sesji konferencyjnej. Informację na ten temat można również znaleźć na stronie http://www.ridci.cn/web/showZixun/634733702368400000.htm MEXEO zostało również wyróżnione honorowym członkowstwem Komitetu Redakcyjnego dwóch najważniejszych czasopism z tematyki surfaktantów, które ukazują się w Chinach. Dobrze rozwijająca się współpraca z partnerami z Chin zaowocuje w bieżącym roku wspólnym projektem w ramach współpracy pomiędzy MEXEO, instytutem RIDCI oraz Uniwersytetem Opolskim, z wnioskiem wpisania tematyki tej współpracy do listy priorytetowych projektów protokołu wykonawczego do umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo – technicznej Polski i Chin na lata 2012-2013.