Uzyskane dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Uzyskane dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dnia 03.11.2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał umowę z firmą MEXEO na dofinansowanie Projektu pt. „Obniżenie stopnia narażenia w procesie produkcji katalizatora dimetalocyjankowego”.

Projekt jest realizowany dzięki Programowi dofinansowania przedsiębiorstw obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Więcej w zakładce Projekty badawcze i inwestycyjne.