Uroczysta promocja doktorów

Dwóch doktorów z firmy MEXEO zostało promowanych zgodnie z akademickim ceremoniałem. Uroczystość odbyła się 2 czerwca 2017 r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Drzymały w Opolu.

Dr Klaudia Radula – Janik, pełniąca obowiązki specjalisty ds. dokumentacji technicznej, pracuje w firmie MEXEO od 2015 roku. Tematykę pracy doktorskiej zrealizowała na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Promotorem rozprawy był dr hab. Teobald Kupka, prof. UO.

Dr Jarosław Janik zasila szeregi kadry MEXEO od 2010 r. W codziennej pracy zajmuje się m.in. badaniami nad innowacyjnymi katalizatorami typu dimetalocyjankowego, które stanowiły tematykę zrealizowanej pracy doktorskiej. Dysertacja była prowadzona pod opieką promotora dr hab. inż. Wiesława Hreczucha (właściciela firmy MEXEO) oraz promotora pomocniczego dr inż. Arkadiusza Chruściela (Dyrektor ds. badawczo – rozwojowych MEXEO).

Dr Klaudia Radula – Janik oraz dr Jarosław Janik dyplomy o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych odebrali z rąk rektora, dziekana Wydziału Chemii oraz promotorów swoich prac.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych !