Technologie

Nasza obecna oferta technologii obejmuje:

Technologia mycia i dezynfekcji w pieczarkarstwie
Bisfenol A - Technologia nowej generacji

NEW GENERATION TECHNOLOGY OF BISPHENOL A

AVAILABLE NOW:

license, know-how, documentation and technical services

 

The implemented new generation synthesis unit, composed of four parallel two-zone BPA reactors, offered by MEXEO, guarantees process selectivities up to 98.5%, and 17% BPA conversion, which remain stable during the catalyst life-time. It is also an improvement applicable for the other state-of-the-art BPA technologies.

Construction of the above-mentioned reactors was verified industrially during many years of operation.
The catalyst exchange does not suspend the process exploitation.

WE OFFER READY SOLUTIONS,
WHERE THE OTHERS BEGIN TO RESEARCH

Bisfenol A (BPA) jest półproduktem do otrzymywania poliwęglanów (PC) i żywic epoksydowych (ER).

Światowa produkcja PC, pomimo ograniczenia ostatnio ich stosowania do wytwarzania opakowań, kontaktujących się z żywnością wciąż dynamicznie rośnie (ok. 3% rocznie) szczególnie w budownictwie, przemyśle samochodowym i elektronicznym.

Opracowano technologię otrzymywania bisfenolu A, nowej generacji, która chroniona jest europejskim zgłoszeniem patentowym EP 302 4809 A.

MEXEO jako właściciel oraz dysponent praw do patentów chroniących nową technologię występującą pod nazwą handlową „proces ADVANCE BPA” oferuje licencję, know-how, dokumentację oraz usługi związane z komercjalizacją ww. technologii, w tym nadzór techniczny, dostawy kluczowej aparatury i katalizatorów.

Oferujemy także modernizację innych technologii BPA przez zastosowanie nowego innowacyjnego węzła syntezy BPA złożonego z kilku pracujących równolegle reaktorów dwustrefowych pozwalających na prowadzenie reakcji dwustopniowo w jednym reaktorze.

Zapraszamy do współpracy partnerów zainteresowanych komercjalizacją.

Film prezentujący firmę MEXEO oraz technologię Advance BPA

Oferta technologiczna syntezy bisfenolu A z zastosowaniem innowacyjnych reaktorów dwustrefowych – technologia ADVANCE BPA
CZYTAJ WIĘCEJ: wejście do zakładki

Technologia ADVANCE BPA – wprowadzenie
CZYTAJ WIĘCEJ: wejście do zakładki

Opis innowacji procesowej technologii ADVANCE BPA
CZYTAJ WIĘCEJ: wejście do zakładki

Technologia bisfenolu A – informacje ogólne
CZYTAJ WIĘCEJ: wejście do zakładki

Publikacje:

– Broszura informacyjna [PDF]

– Światowa prezentacja nowej technologii bisfenolu A na konferencji World Phenol-Acetone Conference w Wiedniu, czerwiec 2016 [PDF]

– Kiedik M., Akhmetov F., Postęp w zakresie technologii produkcji bisfenolu A, Przemysł Chemiczny, 94: 677-681 (2015) [PDF]

– Kiedik M., Chruściel A., Hreczuch W., Główne reakcje zachodzące w procesie produkcji bisfenolu A, Przemysł Chemiczny, 95: 1781-1787 (2016) [PDF]

Chruściel A., Kiedik M., Hreczuch W., New method of running the bisphenol A synthesis process using the set of two-zone reactors, Chemical Engineering Research and Design, 141: 187-197 (2019) [PDF]

Technologia preparacji katalizatora dimetalocyjankowego (DMC)

MEXEO oferuje innowacyjny katalizator oksyalkilenowania typu DMC, który wytwarzany jest w oparciu o własny patent. Oferowany katalizator pod nazwą handlową MEO-DMC został sprawdzony w skali przemysłowej.

Ulotka informacyjna [PDF]

Prezentacja [PDF]

Technologia produkcji bioselektywnej okrywy do uprawy grzybów jadalnych ``BIOMEX``

Technologia polega na produkcji okrywy torfowej zawierającej bioselektywny komponent hamujący rozwój mikroflory patogennej w trakcie cyklu uprawowego, stymulując optymalny rozwój owocników grzybów jadalnych.

Technologia EKO-CIP z zastosowaniem dwutlenku chloru

Nowatorski system mycia, odkamieniania i dezynfekcji układów typu CIP.

Technologia Oksyetylenowania

Pobierz broszurę [PDF]

 • Technologia produkcji katalizatora wapniowego (MEO-Ca) do syntezy
  • oksyetylatów alkoholi o wąskich dystrubucjach alkoholi
  • oksyetylatów estrów metylowych kwasów tłuszczowych
  • oksyetylatów wysokocząteczkowych monoestrów alifatycznych
  • oksyetylatów triglicerydów
 • Technologia produkcji koordynacyjnego katalizatora lantanowego (MEO-La) do syntezy oksyetylatów i oksypropylatów alkoholi o wąskich dysttrybucjach homologów.
 • Technologia oksyetylenowania estrów z systemem superaktywacji katalitycznej [PDF].
 • Technologia usuwania pozostałości katalizatorów alkalicznych z produktów oksyetylenowania.
 • Założenia inżynieryjno-technologiczne dla przekształcania reaktorów mieszalnikowych w układy reaktorów-absorberów z systemem dysz rozpyłowych.
 • Założenia inżynieryjno-techniczne bezpiecznego operowania tlenkiem etylenu w trakcie syntezy oksyetylenowania.
Technologia odsmalania wody pogazowej z procesów koksowniczych

Technologia ma zastosowanie podczas odsmalania wody pogazowej z procesów koksowniczych

Technologie dezynfekcji z zastosowaniem ditlenku chloru

Zastosowanie:

 • w przetwórstwie spożywczym
 • w przechowalnictwie żywności
 • w hodowli weterynaryjnej
 • w uzdatnianiu skażonej wody pitnej, studni, itp.
 • w uprawie grzybów jadalnych
 • w zakładach mleczarskich
Nowa technologia sulfonowania alkilobenzenu – o podwyższonej zawartości substancji aktywnej

Więcej informacji wkrótce