Technologie

Nasza obecna oferta technologii obejmuje:

Bisfenol A - Technologia nowej generacji

logo bpa 22

Opracowano technologię otrzymywania bisfenolu A, nowej generacji, która chroniona jest dwoma międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi PCT.

MEXEO jako główny właściciel oraz dysponent praw do patentów chroniących nową technologię występującą pod nazwą handlową „proces ADVANCE BPA”, na podstawie upoważnienia pozostałych współwłaścicieli oferuje licencję, know-how, dokumentację oraz usługi związane z komercjalizacją ww technologii, w tym nadzór techniczny, dostawy kluczowej aparatury i katalizatorów.

Zapraszamy do współpracy partnerów zainteresowanych komercjalizacją.

Ulotka informacyjna [PDF]

Broszura informacyjna [PDF]

Światowa prezentacja nowej technologii BISFENOLU A na konferencji w Wiedniu [PDF]

Wizualizacja 3D

Technologia preparacji katalizatora dimetalocyjankowego (DMC)

MEXEO oferuje innowacyjny katalizator oksyalkilenowania typu DMC, który wytwarzany jest w oparciu o własny patent. Oferowany katalizator pod nazwą handlową MEO-DMC został sprawdzony w skali przemysłowej.

Ulotka informacyjna [PDF]

Prezentacja [PDF]

Technologia produkcji bioselektywnej okrywy do uprawy grzybów jadalnych ``BIOMEX``

Technologia polega na produkcji okrywy torfowej zawierającej bioselektywny komponent hamujący rozwój mikroflory patogennej w trakcie cyklu uprawowego, stymulując optymalny rozwój owocników grzybów jadalnych.

Technologia EKO-CIP z zastosowaniem dwutlenku chloru

Nowatorski system mycia, odkamieniania i dezynfekcji układów typu CIP.

Technologia Oksyetylenowania

Pobierz broszurę [PDF]

 • Technologia produkcji katalizatora wapniowego (MEO-Ca) do syntezy
  • oksyetylatów alkoholi o wąskich dystrubucjach alkoholi
  • oksyetylatów estrów metylowych kwasów tłuszczowych
  • oksyetylatów wysokocząteczkowych monoestrów alifatycznych
  • oksyetylatów triglicerydów
 • Technologia produkcji koordynacyjnego katalizatora lantanowego (MEO-La) do syntezy oksyetylatów i oksypropylatów alkoholi o wąskich dysttrybucjach homologów.
 • Technologia oksyetylenowania estrów z systemem superaktywacji katalitycznej [PDF].
 • Technologia usuwania pozostałości katalizatorów alkalicznych z produktów oksyetylenowania.
 • Założenia inżynieryjno-technologiczne dla przekształcania reaktorów mieszalnikowych w układy reaktorów-absorberów z systemem dysz rozpyłowych.
 • Założenia inżynieryjno-techniczne bezpiecznego operowania tlenkiem etylenu w trakcie syntezy oksyetylenowania.
Technologia odsmalania wody pogazowej z procesów koksowniczych

Technologia ma zastosowanie podczas odsmalania wody pogazowej z procesów koksowniczych

Technologie dezynfekcji z zastosowaniem ditlenku chloru

Zastosowanie:

 • w przetwórstwie spożywczym
 • w przechowalnictwie żywności
 • w hodowli weterynaryjnej
 • w uzdatnianiu skażonej wody pitnej, studni, itp.
 • w uprawie grzybów jadalnych
 • w zakładach mleczarskich
Nowa technologia sulfonowania alkilobenzenu – o podwyższonej zawartości substancji aktywnej

Więcej informacji wkrótce