SKUTECZNA DEZYNFEKCJA W PIECZARKARSTWIE – konieczność rzetelnych badań i współpracy

Chciałoby się powiedzieć, że wobec postępu technologicznego i szerokiej oferty środków biobójczych wszystkie problemy związane ze skuteczną dezynfekcją w pieczarkarstwie są już przeszłością.

Jak wszyscy wiemy tak nie jest.
Wielu producentów produktów biobójczych formułuje zalecenia dotyczące stężeń i procedur dezynfekcyjnych w oparciu o wiedzę ogólną, bez ich potwierdzenia właściwymi metodami badawczymi oraz w konkretnym zastosowaniu.

Aktywność dezynfekcyjna w środowisku uprawy pieczarek nie jest selektywna. Często zanika bezpośrednio po skutecznym zastosowaniu, jak w przypadku większości środków chlorowych. Natomiast w procesie produkcyjnym pojawiają się zakażenia wtórne. Jako przykład może służyć stan obciążenia mikrobiologicznego posadzki w pieczarkarni podczas operacji przy zmianie cyklu uprawowego (Rys.1).

Rys. 1. Posiewy mikrobiologiczne na płytki odciskowe, pobrane z posadzki na poszczególnych etapach operacji zmiany cyklu uprawowego
https://dezynfekcja-pieczarka.pl/img/cms/Raport%202%20-%20Zakażenia%20wtórne%20w%20trakcie%20operacji%20zmiany%20cyklu%20uprawowego.pdf

Z kolei zastosowanie IV-rzędowych soli amoniowych lub glutaralu posiada swoje uwarunkowania zwolnionej odpowiedzi biobójczej i nie nadają się np. do nasączania mat dezynfekcyjnych, w śluzach czy tacach dezynfekcyjnych, gdzie niezbędna jest natychmiastowa skuteczna dezynfekcja.

Ponadto, w środowisku podłoża i okrywy występuje mikroflora symbiotyczna/sprzyjająca oraz sama grzybnia pieczarek. Dlatego oprócz posiadania skutecznego narzędzia dezynfekcji przeciwko patogenom należy uczyć się jego optymalnego wykorzystywania aby nie zaszkodzić uprawie i plonowaniu.

Temu służą rzetelne procesy badawcze oraz gromadzone doświadczenie.

Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych informacji przekazywanych sukcesywnie w miarę gromadzonych wyników i doświadczeń z praktyki (KLIK).

Oprócz śledzenia informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej zapraszamy też do rozmowy i współpracy podmioty gospodarcze szeroko pojętej branży pieczarkarskiej, organizacje branżowe ale też firmy konkurencyjne produkujące środki do chemicznej dezynfekcji. Zachęcamy też do zgłaszania materiałów do zamieszczenia na naszej stronie w zakładce SERWIS INFORMACYJNY.

Celem proponowanego współdziałania jest wsparcie postępu w plonowaniu i sprzedaży pieczarek oraz supremacja polskiej myśli technicznej i technologicznej w tym obszarze.

dr hab. inż. Wiesław Hreczuch