Pieczarki – Biuletyn Producenta Pieczarek 2/2019 i inne czasopisma

Na polskim rynku dostępne są dwa czasopisma z branży pieczarkarskiej: Pieczarki – Biuletyn Producenta Pieczarek, wydawnictwo Hortpress, Warszawa oraz polska wersja Mushroom Business edytowana przez Global Roel Media.

Aktualnie dostępny jest numer 2/2019 Biuletynu Producenta Pieczarek. Tym, co wyróżnia ten numer od poprzednich jest prezentacja przez różnych uczestników dwóch międzynarodowych: Rosyjskich i Holenderskich Dni Pieczarki 2019. Pozwala to zorientować się szeroko o tych wydarzeniach i towarzyszących im imprezom.
Ponadto szczególną uwagę w tym numerze warto zwrócić na:
1. Zmianę preferencji spożycia pieczarek w krajach Unii Europejskiej. Sławomir Judkiewicz wskazuje na zmniejszenie zainteresowania spożyciem obecnie oferowanych pieczarek przez młode pokolenie konsumentów. Zagadnienie to jest ważne, co wynika z dominującego eksportu pieczarki z Polski na te rynki.
2. Nowe propozycje zwiększenia wydajności zbioru bez zastosowania robotów (Paweł Frąk, Nikodem Sakson). Rozwiązania te wiążą się z inwestycjami w nowe uchylne regały lub też ruchome regały przesuwające się przed zbierającymi pieczarki zbieraczkami. Transport i obcinacie odbywa się na specjalnej linii. Jakość tak transportowanych i obcinanych owocników jest obecnie niezadawalająca o czym świadczą krzywo obcięte trzony oraz uszkodzone owocniki. W tej konwencji mieści się reportaż Szkoły Pieczarkarstwa firmy Amycel
3. Pozycję Rosji, jako zwiększającą produkcje poprzez nowe inwestycje tak, aby w najbliższych latach zaspokoić w pełni popyt wewnętrzny (Sławomir Judkiewicz, Nikodem Sakson).
4. Choroby to ciągle ważne zagadnienie poruszane w artykule prezentującym stanowisko, że obecnie to pieczarkarnia jest głównym źródłem infekcji chorobami pasożytniczymi (Nikodem Sakson) oraz ciągle aktualne zagadnienie chorób bakteryjnych; zbliżający się koniec lata oraz jesień to tradycyjne okresy występowania tych chorób (Joanna Szumigaj-Tarnowska i Zbigniew Ulański). Autorzy zwracają również uwagę na zależność między wielkością strat a poziomem infekcji i podlewaniem. Nowe podejście związane z zastosowaniem ditlenku chloru w ochronie upraw pieczarki prezentują Wiesław Hreczuch ze współautorami. Warto śledzić publikacje tych autorów oraz tą stronę, bo to dopiero początek prac badawczo rozwojowych i wdrożeń w zakresie rezygnacji ze stosowania dezynfekcji termicznej po zakończeniu uprawy.
5. Boczniak to ciągle ważny grzyb uprawny produkowany w Polsce. O zagadnieniach uprawowych a głównie kontroli odparowania pisze Maciej Grzeszek.

Ten numer Biuletynu ukazuje, że rozwój to wyzwanie naszych czasów.

dr Nikodem Sakson