Partner Innowacji

Partner Innowacji

Dnia 2 kwietnia 2015 r. MEXEO podpisało umowę z dr Katarzyną Dziubek oraz dyrektorem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) w ramach projektu pn. „Partner Innowacji – symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki z przedsiębiorstw. Więcej informacji w zakładce Projekty badawcze i inwestycyjne.