Otwarcie nowego laboratorium

W MEXEO zostało otwarte nowe laboratorium badawcze, w którym będą realizowane badania w ramach prowadzonych projektów. Dzięki dotacji z NCBiR w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2 laboratorium zostało wyposażone m.in. w spektrofotometr UV-VIS, wyparkę próżniową oraz chromatograf cienkowarstwowy.

Mamy nadzieję, że czas spędzony w tym laboratorium zawsze będzie owocował wieloma cennymi rozwiązaniami.