Otwarcie nowego laboratorium

W MEXEO zostało otwarte nowe laboratorium badawcze, w którym będą realizowane badania w ramach prowadzonych projektów. Dzięki dotacji z NCBiR w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2 laboratorium zostało wyposażone m.in. w spektrofotometr UV-VIS, wyparkę próżniową oraz chromatograf cienkowarstwowy.

Mamy nadzieję, że czas spędzony w tym laboratorium zawsze będzie owocował wieloma cennymi rozwiązaniami.

W ramach projektu BIOMEX realizowanego w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, laboratorium wyposażono w chromatograf cieczowy oraz spektrometr FTIR.