O firmie

Dane firmy

Nazwa firmy: MEXEO Wiesław Hreczuch

Adres siedziby: ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Telefon kontaktowy : +48 77 487 38 10

Fax: +48 77 487 38 11

Email: biuromexeo.pl

Rok założenia: 2002

NIP: 749-137-55-74

Regon: 532327597

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Kędzierzyna-Koźla: 253/2002

Przedmiot działalności: MEXEO jest przedsiębiorstwem innowacyjno-wdrożeniowym działającym w dziedzinie chemii przemysłowej. W ramach działalności MEXEO realizowane są projekty badawczo-rozwojowe, transfer technologii oraz produkcja przemysłowa.

Misja firmy

MEXEO jest prywatną firmą innowacyjno-wdrożeniową zajmującą się komercjalizacją nowoczesnych produktów i technologii w zakresie chemii specjalnej, chemii przemysłowej, chemii instytucjonalnej i chemii gospodarczej.

Zakres działalności MEXEO obejmuje przemysłowe wdrażanie własnych wyrobów i technologii oraz stwarzanie warunków technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych dla opracowywania, doskonalenia i wdrażania nowych technologii i produktów we współpracy z indywidualnymi osobami oraz podmiotami gospodarczymi.

Celem działalności Centrum MEXEO jest oferowanie klientom nowoczesnych rozwiązań konkurencyjnych ekonomicznie w stosunku do oferty rynkowej oraz rozwijanie dorobku twórczego i materialnego Centrum oraz współpracujących osób i podmiotów partnerskich.

Klienci

przemysł chemiczny

przemysł samochodowy

przemysł spożywczy

przemysł gastronomiczny

przemysł weterynaryjny

utrzymanie czystości w obiektach publicznych

utrzymanie czystości w gospodarstwie domowym

inne branże związane z utrzymaniem czystości

Polityka jakości i zarządzania środowiskowego
Praca

Aktualnie brak ofert pracy.