NOWOŚĆ W DEZYNFEKCJI – gazowy dwutlenek chloru (ClO2)

Nowością w zakresie dezynfekcji w pieczarkarstwie jest pojawienie się dostępności oraz narzędzi operowania gazowym dwutlenkiem chloru.

Po raz pierwszy w światowym pieczarkarstwie przedstawiono ofertę generatorów gazowego ClO2, opracowanych i wytwarzanych przez firmę MEXEO (Rys.1).

Rys.1. Generatory gazowego ClO2 MEX-1 i MEX-5.
https://dezynfekcja-pieczarka.pl/61-urzadzenia-do-dezynfekcji-gazowym-ClO2

Towarzyszy temu prezentacja szczegółowych metod dezynfekcji z udziałem gazowego dwutlenku chloru, wraz z opisami wielu praktycznych aspektów jego stosowania, przedstawionych w postaci raportów z przeprowadzonych badań. Omawiane informacje dostępne są w internecie pod adresem: https://dezynfekcja-pieczarka.pl/content/27-procedury-mycia-i-dezynfekcji. W tym zakresie porównano np. skuteczność dezynfekcji poprzez parowanie lub gazowanie ClO2, skuteczne zakresy stężeń działania dezynfekcyjnego, trwałość chemiczną gazowego ClO2 w zależności od warunków otoczenia i wiele innych. Omawiane informacje dostępne są w zakładce „PROCEDURY MYCIA I DEZYNFEKCJI / WYNIKI BADAŃ” na stronie dezynfekcja-pieczarka.pl.
Pojawił się również pierwszy artykuł dotyczący dezynfekcji gazowym ClO2 w 3 numerze Biuletynu Pieczarki w bieżącym roku.

Aktualnie kontynuowane są szeroko zakrojone prace badawcze w omawianym zakresie, w ramach projektu pt.: Innowacyjna, mykoselektywna okrywa oraz podłoże do uprawy pieczarek realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR. Liderem projektu jest firma MEXEO, przy ścisłej współpracy Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach Pracowni Grzybów Uprawnych, dr Nikodema Saksona w roli eksperta oraz z udziałem wiodących producentów kompostu, okrywy torfowej i pieczarek.

Wyniki prowadzonych badań dotyczące wykorzystania gazowej formy dezynfekcji ClO2 są już obecnie wdrażane do praktyki produkcyjnej we wszystkich wymienionych obszarach (okrywa/kompost/pieczarki). W najbliższym czasie oczekiwany jest ich dynamiczny rozwój i upowszechnianie.