Nagrody i certyfikaty

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016
Z przyjemnością informujemy, że firma MEXEO Wiesław Hreczuch uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016 w kategorii Innowacyjne firmy za realizację innowacyjnych projektów w programie INNOTECH.
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i krajowych przez polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową. Drugą grupą podmiotów są samorządy, podległe im spółki oraz prywatne i państwowe firmy, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju Polski. Wręczenie nagród laureatom będzie miało miejsce w czasie Forum Inteligentnego Rozwoju 20-21 października.
Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015

Na III Polskim Kongresie Przedsiębiorczości zostaną zaprezentowane najprężniej działające podmioty, szczególnie te przywiązujące dużą wagę do sfery badawczo-rozwojowej, mogące poszczycić się nietypowymi, nowatorskimi i innowacyjnymi rozwiązaniami. Polska Agencja Przedsiębiorczości, główny organizator Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, wyróżniła dwa projekty realizowane przez MEXEO, w tym: w ramach programu INNOTECH III, pt.:”Technologia nowej generacji otrzymywania bisfenolu A w skali 100 tys. t/r, przygotowanie do wdrożenia i eksport licencji” oraz oraz realizowany przez nas projekt programu INNOTECH II, pt.: „Opracowanie technologii produkcji dimetalocyjankowego katalizatora poliaddycji homologów oksiranu”.

Firma MEXEO uzyskała również nominację do tytułu “Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015”.
III Polski Kongres Przedsiębiorczości, zorganizowany w dniach 5-6 listopada 2015 w Łodzi odbędzie się pod patronatem medialnym Gazety Wyborczej i Dziennika Gazety Prawnej, a także patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Mexeo w Chinach
Z przyjemnością informujemy, że w rezultacie ścisłej współpracy z Chińskim Państwowym Instytutem Chemii Gospodarczej (China Research Institute of Daily Chemical Industry – RIDCI, Taiyuan) MEXEO zostało wyróżnione zaproszeniem dr inż. Wiesława Hreczucha do Komitetu Redakcyjnego dwóch najważniejszych czasopism dotyczących detergentów i kosmetyków w Chinach: „China Surfactant Detergent & Cosmetics” oraz „Detergents & Cosmetics”.

 

china

china_artykul

Pieczary

Pieczary

  • Nagroda Przemysłu Pieczarkarskiego Pieczary 2008 w kategorii: Dezynfekcja w pieczarkarstwie

  • Nagroda Przemysłu Pieczarkarskiego Pieczary 2009 w kategorii: Dezynfekcja w pieczarkarstwie

  • Nagroda Przemysłu Pieczarkarskiego Pieczary 2010 w kategorii: Dezynfekcja w pieczarkarstwie

  • Nagroda Superpieczara trzykrotne zwycięstwo w swojej kategorii

Czysty Biznes 2009 - Nagroda ``Czysty Biznes 2009`` w kategorii Innowacyjny Proces

Ogólnopolskie Nagrody „Czysty Biznes” jest konkursem promującym działania proekologiczne ,organizowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska od 1998 r. pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem Konkursu są przedsięwzięcia służące ochronie środowiska, w szczególności zaś nowatorskie, efektywne ekologicznie i ekonomicznie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne.

czysty_biznes_2009

Biznes dla środowiska

Laureat Krajowych Nagród „Biznes dla Środowiska” w kategorii Proces i nominacja do Europejskich Nagród „Biznes dla Środowiska” w kategorii Proces.

Co dwa lata Komisja Europejska z dumą nagradza wybrane firmy, by wyróżnić ich zaangażowanie w realizowanie idei zrównoważonego rozwoju. Europejskie Nagrody „Biznes dla Środowiska” (European Business Awards for the Environment) ustanowione zostały w 1987 roku, aby pobudzać innowacje technologiczne mające pozytywny wpływ na rozwój zrównoważonego społeczeństwa.
Ich celem jest zwrócenie uwagi na politykę, działania, procesy oraz produkty ze wszystkich sektorów biznesu w Unii Europejskiej, które pomagają osiągnąć: „rozwój gospodarczy i społeczny bez szkody dla środowiska i zasobów naturalnych, od jakości których zależy dalszy rozwój i działalność człowieka”.
Krajowe Nagrody „Biznes dla Środowiska” zostały objęte patronatem Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki i Ministra Rozwoju Regionalnego.

biznes_dla_srodowiska

Krajowi Liderzy Innowacji - nagroda ``Innowacyjna Firma`` w regionie województwa opolskiego
Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty.
Uczestnikami konkursu mogą być:
  • Grupa 1 – przedsiębiorcy (firmy – mikro, małe, średnie, duże),
  • Grupa 2 – gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
  • Grupa 3 – organizacje oraz inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia, inne podmioty).
Uczestniczące w konkursie podmioty ubiegają się o tytuły w następujących kategoriach: Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma.

krajowi_liderzy_innowacji_2008

Świadectwo Ochronne
MEXEO posiada Prawo własności przemysłowej na znak towarowy (logo Mexeo).

swiadectwo_ochronne2swiadectwo_ochronne