MEXEO Beneficjentem projektu badawczego NCBiR

MEXEO Beneficjentem projektu badawczego NCBiR

Od 1 kwietnia 2016 r. MEXEO realizuje projekt badawczy współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET for Industrial Biotechnology 2. Celem ERA-IB 2 jest współpraca międzynarodowa prowadząca do zintegrowania narodowych programów badań w dziedzinie biotechnologii przemysłowej. Więcej w zakładce Projekty badawcze i inwestycyjne.