MEXEO Beneficjentem projektów badawczych NCBiR

MEXEO Beneficjentem projektów badawczych NCBiR

MEXEO realizuje od końca 2012 roku dwa projekty badawcze dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych oraz INNOTECH ścieżka In-Tech. Program Badań Stosowanych jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki (projekt ID 181982). Natomiast INNOTECH jest programem wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (projekt ID 179716). Więcej w zakładce Projekty badawcze i inwestycyjne.