Kongres Technologii Chemicznej

Kongres Technologii Chemicznej

Silna reprezentacja MEXEO przybyła do Rzeszowa na 8 Kongres Technologii Chemicznej w dniach 30 sierpnia do 4 września 2015 r. Zaprezentowaliśmy swoje osiągnięcia z realizowanych projektów badawczych w ramach programów PBS1, INNOTECH II oraz INNOTECH III. Część prezentacji była również poświęcona największemu w historii polski eksportowi technologii BPA. W sumie przedstawiliśmy dwa referaty sekcyjne, jeden komunikat ustny oraz dwa postery.

Wykaz prezentacji:
1.
Maciej Kiedik, Antoni Marek Korek, Wiesław Hreczuch, Arkadiusz Chruściel „MEXEO 2014 – największy w historii Polski kontrakt na eksport technologii bisfenolu A” (referat sekcyjny, projekt BIS-A)


2. Adam Basta, Maciej Kiedik, Wiesław Hreczuch, Antoni Marek Korek „Innowacyjny model międzynarodowego wdrożenia technologii chemicznej na przykładzie eksportu technologii ADVANCE BPA przez małe przedsiębiorstwo innowacyjno – wdrożeniowe” (referat sekcyjny, projekt BIS-A)


3. Arkadiusz Chruściel, Wiesław Hreczuch, Katarzyna Materna, Agata Sznajdrowska, Karolina Dąbrowska „Efekty asocjacji molekularnej oraz kompatybilności łańcuchów hydrofobowych w roztworach wodnych polidyspersyjnych mieszanin oksyalkilenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu” (komunikat ustny, projekt EH-SURF)


4. Jarosław Janik, Wiesław Hreczuch, Arkadiusz Chruściel, Krystyna Czaja „Właściwości modyfikowanego heksacyjanokobaltanu cynku (III) w reakcji polioksypropylenowania” (poster, projekt K-DMC)


5. Agata Sznajdrowska, Katarzyna Materna,
Wiesław Hreczuch, Arkadiusz Chruściel, Karolina Dąbrowska „Współczesne zastosowanie alkoholu 2-etyloheksylowego jako surowca w produkcji niejonowych surfaktantów” (poster, projekt EH-SURF)