Kolejny doktor w szeregach MEXEO

W dniu 9 marca odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Jarosława Janika. Tytuł rozprawy: „Synteza i właściwości katalizatorów dimetylocyjankowych w reakcji polioksyalkilenowania”. Promotorem pracy był dr hab. inż. Wiesław Hreczuch, który prowadzi wieloletnią współpracę z Katedrą Technologii i Chemii Polimerów pod kierunkiem prof. Krystyny Czai. Komisja Doktorska Wydziału Chemii UO podjęła jednomyślnie decyzję o przyjęciu obrony i nadaniu stopnia doktora nauk chemicznych, kierując wniosek do Rady Wydziału. Gratulujemy 🙂