SPORZĄDZANIE MIESZANINY AKTYWNEJ 2000 ppm

ZAŁOŻENIA
Potrzebna ilość kilogramów Mieszaniny Aktywnej 2000 ppm ClO2 (ARMEX 2000) kg
PROCEDURA
W celu sporządzenia
kilogramów Mieszaniny aktywnej o stężeniu 2000 ppm ClO2 (ARMEX 2000) należy zmieszać :


Ilość kilogramów ARMEXu 5:       
Ilość kilogramów wody:       
Ilość kilogramów aktywatora MEXACID:       SPORZĄDZANIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH

ZAŁOŻENIA
Pożądane stężenie roztworu roboczego ClO2 wyrażone w ppm: ppm

Potrzebna ilość kilogramów roztworu roboczego o pożądanym stężeniu ClO2
  ppm:    kg
PROCEDURA
W celu sporządzenia
kilogramów roztworu roboczego o stężeniu
ppm ClO2 należy zmieszać:
kilogramów Mieszaniny Aktywnej o stężeniu 2000 ppm ClO2 (ARMEX 2000) kg

oraz
kilogramów wody