INNOWACYJNY PREPARAT MYJĄCO- DEZYNFEKUJĄCY I DEZODORUJĄCY Z WYKORZYSTANIEM DITLENKU CHLORU JAKO SUBSTANCJI CZYNNEJ

ARMEX 5/MEXACID MD jest dwuskładnikowym preparatem do mycia i dezynfekcji oraz dezodoryzacji powierzchni poprzez przecieranie przy użyciu mopa lub ścierki, stosowanym
w stężeniu po 0,5% każdego ze składników do wody, otrzymując stężenie 100 ppm ClO2
w roztworze roboczym.

Obecnie jest to jedyny w Polsce powszechnie dostępny produkt na bazie ditlenku chloru do dezynfekcji powierzchni z funkcją myjącą oraz neutralizacją obcych zapachów, co jest szczególnie przydatną cechą w utrzymaniu higieny obiektów spożywczych, lodówek,
w miejscach hodowli zwierząt, toaletach i innych uciążliwych miejscach publicznych
i prywatnych oraz w obszarach medycznych.

Preparat oferowany jest m.in. w 300 mililitrowych butelkach z dozownikiem o pojemności 25 ml. Dostawa najczęściej odbywa się w opakowaniach zawierających po 10 kompletów.

Sporządzanie roztworu roboczego polega na wprowadzeniu do wiadra zawierającego około 5 litrów wody po jednej 25-mililitrowej dozie każdego z preparatów.

Działanie myjące powodowane jest przez specjalnie dobrane środki powierzchniowo czynne, natomiast  skuteczność dezynfekująca uzyskiwana dzięki obecności ditlenku chloru polega na redukcji populacji spor, bakterii, prątków, grzybów i wirusów na poziomie od log 4 do log 7, zgodnie z kryteriami przypisanych norm europejskich.

Wyniki badań skuteczności biobójczej roztworów produktu myjąco-dezynfekującego ARMEX 5 + MEXACID MD, wyrażone jako poziom redukcji populacji badanych patogenów
w roztworze ditlenku chloru o stężeniu 100 ppm, w czasie kontaktu do 30 sekund przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Skuteczność biobójcza roztworów produktu myjąco-dezynfekującego
ARMEX 5 + MEXACID MD, wyrażona jako poziom redukcji populacji badanych patogenów
w roztworze ditlenku chloru o stężeniu 100 ppm, w czasie kontaktu do 30 sekund

Patogen, Metoda badania,
– nr normy badawczej
Skuteczność biobójczaZgodność z wymaganiami normy
Wirusobójczość całkowita PN-EN 14476+A2:2019-08log 7;  (99,99999%)Zgodne
Koronawirus ludzki 229E;  PN-EN 14476+A2:2019-08Log 7;  (99,99999%)Zgodne
Bakterie,  PN-EN 13727+A2:2015-12log 5;  (99,999%)Zgodne
Grzyby;   PN-EN 13624:2013-12Log 4;  (99.99%)Zgodne
Prątki;   PN-EN 14348:2006log 6;  (99,9999%)Zgodne
Spory;   PN-EN 17126:2019-01log 4;  (99,99%)Zgodne
Clostridioides difficile PN-EN 17126:2019-01log  4,49; (>99,99%)Zgodne

Skład preparatów:
ARMEX 5: Substancja czynna: stabilizowany ditlenek chloru, CAS: 10049 04 4, WE: 233 162 8,
zaw.: 5g/100g.

MEXACID MD: Kwas octowy: < 15% Zawiera: anionowe środki powierzchniowo czynne < 5% oraz amfoteryczne środki powierzchniowo czynne < 5%.

Dostępne objętości i ceny:

ZESTAW butelka 0,3 L + butelka 0,3 L: 30 zł netto + 8% VAT
ZESTAW kanister 5 L + kanister 5 L: 275 zł netto + 8% VAT
ZESTAW kanister 10 L + kanister 10 L: 450 zł netto + 8% VAT

Data ważności produktów: 1 rok, roztwór po aktywacji zachowuje swoje właściwości dezynfekcyjne przez 24 godziny.

ZAMÓWIENIA:  biuro@mexeo.pl., sklep: sklep.mexeo.pl; informacja telefoniczna: +48 504 014 478

MEXEO, Kędzierzyn-Koźle, ul. Energetyków 9

Prezentowany innowacyjny produkt jest rezultatem projektu badawczego nr POIR.01.01.01-00-1104/17-00 Technologia wytwarzania oraz stosowania preparatów dezynfekcyjnych na bazie ditlenku chloru, do zwalczania ognisk epidemicznych drobnoustrojów chorobotwórczych o wysokiej oporności na dezynfekcję chemiczną realizowany w ramach. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany w latach 2018-2023.

Opracowanie: Katarzyna Żydek, MEXEO, Kędzierzyn-Koźle
Autor zdjęć: Henryk Nongiser, MEXEO, Kędzierzyn-Koźle