Informacja o wyniku postępowania

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez MEXEO Wiesław Hreczuch informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług badawczych w projekcie „Innowacyjna, mykoselektywna okrywa oraz podłoże do uprawy pieczarek” (POIR.01.01.01-00-0829/16) współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 wybrana została oferta Instytutu Ogrodnictwa (ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 96-100 Skierniewice).

Informacja o wyniku postępowania