Technology

Our present technology offer includes:

BISPHENOL A - NEW-GENERATION TECHNOLOGY

NEW GENERATION TECHNOLOGY OF BISPHENOL A

AVAILABLE NOW:

license, know-how, documentation and technical services

 

The implemented new generation synthesis unit, composed of four parallel two-zone BPA reactors, offered by MEXEO, guarantees process selectivities up to 98.5%, and 17% BPA conversion, which remain stable during the catalyst life-time. It is also an improvement applicable for the other state-of-the-art BPA technologies.

Construction of the above-mentioned reactors was verified industrially during many years of operation.
The catalyst exchange does not suspend the process exploitation.

WE OFFER READY SOLUTIONS,
WHERE THE OTHERS BEGIN TO RESEARCH

Bisphenol A (BPA) is an intermediate product for manufacturing of polycarbonates (PC) and epoxy resins (ER).

Despite the limitation of PC recent use in the production of food-contacting packaging the worldwide PC production is still dynamically growing at around 3%, especially in construction, automotive and electronic industry.

The new innovative bisphenol A technology developed by MEXEO is protected by the European patent application EP 302 4809 A.

MEXEO as the owner and patentee of the new bisphenol A technology under the trade name “ADVANCE BPA process” offers a license, know-how, documentation and services connected to the commercialization of the above technologies, including technical supervision, delivery of key devices and catalysts.

We also offer the modernization of other BPA technologies by implementation of an innovative BPA synthesis unit consisting of several dual-zone reactors operating in parallel allowing two-stage reaction in one reactor.

We kindly invite partners interested in commercialization to cooperate with us.

Video presenting the MEXEO Advance BPA technology

Technological offer of bisphenol A synthesis using innovative two-zone reactors – ADVANCE BPA technology
Read more

ADVANCE BPA Technology – introduction
Read more

Description of process innovation of ADVANCE BPA Technology
Read more

Bisphenol A Technology – general information
Read more

References:

Brief information about Advance BPA Process [PDF]

World presentation of the new technology of BISPHENOL A at the conference in Vienna [PDF]

– Our recent article on Progress in the technology for manufacturing Bisphenol A in Polish business journal Chemical Industry [PDF]:
[ENGLISH]
[RUSSIAN]

– Our recent article on The main reactions occurring during production of Bisphenol A in Polish business journal Chemical Industry [PDF]

– Our recent article on New method of running the bisphenol A synthesis process using the set of two-zone reactors in Chemical Engineering Research and Design [PDF]

DMC CATALYST

MEXEO offers proprietary oxyalkylation DMC type catalyst, under its trade name MEO-DMC. The catalyst has been applied on an industrial scale.

More information is included in the following:

Leaflet [PDF]

Brochure [PDF]

Those interested in the catalyst are invited to contact us at the following addres.

 

Contact person:
Dr. Wiesław Hreczuch
ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
Tel: +48 501-097-905; e-mail:
mexeo@mexeo.pl

Technologia produkcji bioselektywnej okrywy do uprawy grzybów jadalnych ``BIOMEX``

Technologia polega na produkcji okrywy torfowej zawierającej bioselektywny komponent hamujący rozwój mikroflory patogennej w trakcie cyklu uprawowego, stymulując optymalny rozwój owocników grzybów jadalnych.

Technologia EKO-CIP z zastosowaniem dwutlenku chloru

Nowatorski system mycia, odkamieniania i dezynfekcji układów typu CIP.

Technologia Oksyetylenowania

Pobierz broszurę [PDF]

 • Technologia produkcji katalizatora wapniowego (MEO-Ca) do syntezy
  • oksyetylatów alkoholi o wąskich dystrubucjach alkoholi
  • oksyetylatów estrów metylowych kwasów tłuszczowych
  • oksyetylatów wysokocząteczkowych monoestrów alifatycznych
  • oksyetylatów triglicerydów
 • Technologia produkcji koordynacyjnego katalizatora lantanowego (MEO-La) do syntezy oksyetylatów i oksypropylatów alkoholi o wąskich dysttrybucjach homologów.
 • Technologia oksyetylenowania estrów z systemem superaktywacji katalitycznej [PDF].
 • Technologia usuwania pozostałości katalizatorów alkalicznych z produktów oksyetylenowania.
 • Założenia inżynieryjno-technologiczne dla przekształcania reaktorów mieszalnikowych w układy reaktorów-absorberów z systemem dysz rozpyłowych.
 • Założenia inżynieryjno-techniczne bezpiecznego operowania tlenkiem etylenu w trakcie syntezy oksyetylenowania.
Technologia odsmalania wody pogazowej z procesów koksowniczych

Technologia ma zastosowanie podczas odsmalania wody pogazowej z procesów koksowniczych

Technologie dezynfekcji z zastosowaniem ditlenku chloru

Zastosowanie:

 • w przetwórstwie spożywczym
 • w przechowalnictwie żywności
 • w hodowli weterynaryjnej
 • w uzdatnianiu skażonej wody pitnej, studni, itp.
 • w uprawie grzybów jadalnych
 • w zakładach mleczarskich
Nowa technologia sulfonowania alkilobenzenu – o podwyższonej zawartości substancji aktywnej

Więcej informacji wkrótce