Technology

Our present technology offer includes:

BISPHENOL A - NEW-GENERATION TECHNOLOGY

logo bpa 22

We have developed a new-generation TECHNOLOGY TO MAKE BISPHENOL A and have obtained protection for it under two PCT international patent applications. It is available as the “ADVANCE BPA process” technology.

MEXEO – the principal co-owner and patentee – has been authorized by the other co-owners to offer a license for the technology, the know-how, documentation, and services concerning its commercialization, including engineering supervision, supply of key equipment and catalysts.

If you are interested in commercialization  of the “ADVANCE BPA process” technology, be our partner.

This process of technology was developed using financial support from the Polish National Center for Research and Development, within the projects:

 • A R&D Project – The study and development of energy-efficient process for preparing Bisphenol A of high purity , 2007-2009 (R05 007 02).
 • The Patent Plus Programme – PCT patent application and support for commercialization of the invention entitled “The method to obtain polycarbonate pure Bisphenol A”, 2010-2012 (44/PMPP/DC/9-03.10/E-156/2010).
 • INNOTECH III – ADVANCE BPA – the new generation technology to obtain Bisphenol A of 100 thousand t/y capacity, preparation for commercialization and export of license, 2014-2016 (INNOTECH-K3/IN3/9/226042/NCBR/14).

Leaflet [PDF]

Brochure [PDF]

World presentation of the new technology of BISPHENOL A at the conference in Vienna [PDF]

3D visualization of the plant [PDF]

 

Contact:
DSc. Wiesław Hreczuch, Dr. Maciej Kiedik – the main authors and representatives of the other originators of the technology ADVANCE BPA.
MEXEO, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
Tel. +48 77-487-38-10; E-mail: mexeo@mexeo.pl

DMC CATALYST

MEXEO offers proprietary oxyalkylation DMC type catalyst, under its trade name MEO-DMC. The catalyst has been applied on an industrial scale.

More information is included in the following:

Leaflet [PDF]

Brochure [PDF]

Those interested in the catalyst are invited to contact us at the following addres.

 

Contact person:
Dr. Wiesław Hreczuch
ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
Tel: +48 501-097-905; e-mail:
mexeo@mexeo.pl

Technologia produkcji bioselektywnej okrywy do uprawy grzybów jadalnych ``BIOMEX``

Technologia polega na produkcji okrywy torfowej zawierającej bioselektywny komponent hamujący rozwój mikroflory patogennej w trakcie cyklu uprawowego, stymulując optymalny rozwój owocników grzybów jadalnych.

Technologia EKO-CIP z zastosowaniem dwutlenku chloru

Nowatorski system mycia, odkamieniania i dezynfekcji układów typu CIP.

Technologia Oksyetylenowania

Pobierz broszurę [PDF]

 • Technologia produkcji katalizatora wapniowego (MEO-Ca) do syntezy
  • oksyetylatów alkoholi o wąskich dystrubucjach alkoholi
  • oksyetylatów estrów metylowych kwasów tłuszczowych
  • oksyetylatów wysokocząteczkowych monoestrów alifatycznych
  • oksyetylatów triglicerydów
 • Technologia produkcji koordynacyjnego katalizatora lantanowego (MEO-La) do syntezy oksyetylatów i oksypropylatów alkoholi o wąskich dysttrybucjach homologów.
 • Technologia oksyetylenowania estrów z systemem superaktywacji katalitycznej [PDF].
 • Technologia usuwania pozostałości katalizatorów alkalicznych z produktów oksyetylenowania.
 • Założenia inżynieryjno-technologiczne dla przekształcania reaktorów mieszalnikowych w układy reaktorów-absorberów z systemem dysz rozpyłowych.
 • Założenia inżynieryjno-techniczne bezpiecznego operowania tlenkiem etylenu w trakcie syntezy oksyetylenowania.
Technologia odsmalania wody pogazowej z procesów koksowniczych

Technologia ma zastosowanie podczas odsmalania wody pogazowej z procesów koksowniczych

Technologie dezynfekcji z zastosowaniem ditlenku chloru

Zastosowanie:

 • w przetwórstwie spożywczym
 • w przechowalnictwie żywności
 • w hodowli weterynaryjnej
 • w uzdatnianiu skażonej wody pitnej, studni, itp.
 • w uprawie grzybów jadalnych
 • w zakładach mleczarskich
Nowa technologia sulfonowania alkilobenzenu – o podwyższonej zawartości substancji aktywnej

Więcej informacji wkrótce