58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Podczas 58. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w dniach 21-25 września 2015, zostały zaprezentowane wyniki badań MEXEO z realizowanego projektu badawczego INNOTECH II. Dr inż. Arkadiusz Chruściel zaprezentował wykład sekcyjny pt. „The complementary structural studies of the double metal cyanide type catalysts for the ring opening polymerization of the oxiranes”.

Wykład sekcyjny został zaprezentowany w ramach projektu K-DMC, programu INNOTECH III, umowa nr INNOTECH-K2/IN2/21/181982/NCBR/12.